Hướng dẫn thay đổi Password trên Thư viện số
26/04/2017

 

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI PASSWORD TÀI KHOẢN TRÊN THƯ VIỆN SỐ

http://thuvienso.hiu.vn/


Bước 1: Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, click chọn vào thiết lập tài khoản.


Bước 2: Trong phần thiết lập tài khoản sẽ hiện thị thông tin tài khoản, tài liệu và thay đổi mật khẩu. Click chọn vào đổi mật khẩu.

Bước 3: Tiến hành thay đổi mật khẩu theo trình tự.


 

Từ khóa:
Top